Koronavirukseen varautuminen Hoiva Mehiläisessä

Olemme tehneet laajasti toimenpiteitä suojataksemme asukkaitamme. Koronaviruspandemia on edennyt nopeasti Suomessa ja tartuntatapauksia on noussut esiin niin yksityisissä kuin julkisissa hoivakodeissa. Suhtaudumme Mehiläisessä tilanteeseen erittäin vakavasti ja olemme tehneet virukseen varautumiseen päivittäin toimenpiteitä jo yli kahden kuukauden ajan.

Toimenpiteitämme ovat olleet mm.:

  • Tehostetut hygieniakäytännöt ja hygieniaohjeistusten päivittäinen kertaaminen henkilöstön kanssa
  • Vierailujen välttäminen jo ennen valtakunnallisia suosituksia sekä vierailujen kieltäminen hallituksen päätöksen mukaisesti (myös tavarantoimittajat ohjeistettu jättämään toimitukset ulkopuolelle)
  • Suojaimien toimitus yksikköihin ja suu-nenäsuojaimien käyttöönotto jatkuvaan käyttöön kaikissa asumispalveluyksiköissä jo ennen valtakunnallisia suosituksia. Lisäksi olemme perustaneet alueelliset varmuusvarastot suojaimien turvaamiseksi äkillisissä tilanteissa
  • Turvavälien ylläpitäminen arjessa ja työntekijöiden kontaktien rajaaminen
  • Asukkaiden voinnin säännöllinen tarkistaminen
  • Alihankintana tapahtuvan siivouksen osalta suojavarusteiden käytön vaatiminen
  • Työntekijöiden työskentelyn keskittäminen ryhmäkoteihin, asukassiirtojen ja työntekijäsiirtojen välttäminen ryhmäkotien välillä
  • Kunnan kanssa yhteisesti sopien asukkaiden ja henkilökunnan testaaminen

Lisätietoa koko Mehiläisen toimenpiteistä löytyy verkkosivuiltamme viikoittain päivittyvästä seurannasta täältä:
https://mehilainen.fi/koronavirus/mehilaisen-valmistautuminen-ja-toimenpiteet 

Kannustamme läheisiä olemaan asukkaisiin yhteydessä vaihtoehtoisilla tavoilla

Kannustamme asukkaidemme läheisiä olemaan asukkaisiin yhteydessä puhelimitse, kirjeellä, kortilla tai videopuhelulla. Jokaisessa kodissamme löytyy tablettitietokoneita, joihin on asennettu Skype-videosovellus. Olemme ohjeistaneet työntekijämme sovelluksen käyttöön. 

Mahdollisissa tartuntatilanteissa informoimme asianosaisia

 Toimimme kaikissa mahdollisissa tartuntatapauksissa kunnan tartuntatautilääkärin ohjeistusten mukaisesti. Mikäli kotimme asukkaalla vahvistetaan koronavirustartunta, tästä informoidaan kunnan tartuntatautilääkärin luvalla asukkaan läheisiä. Lisäksi mahdollisesta altistusriskistä informoidaan kaikkia kodin asukkaiden läheisiä. Emme kommentoi yksittäisten hoivayksiköiden tilanteita tai yksittäisiä tartuntatapauksia mediaan asukkaiden ja henkilökuntamme yksityisyyden suojan turvaamiseksi.