Mehiläinen kehittää sosiaalipalveluita asiakasryhmäkohtaisesti – jatkossa Mehiläisen vammaispalveluissa asutaan Onnikodeissa

Mehiläisen sosiaalipalveluiden organisaatiorakenne uudistettiin loppuvuodesta 2020. Tuolloin siirryttiin palvelulinjakohtaiseen organisaatioon, jossa ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten ja lastensuojelun palvelulinjat keskittyivät kukin oman asiakassegmentin palvelemiseen.  

Tämän muutoksen luonnollisena jatkumona uudistetaan nyt myös palvelulinjojen käytössä olevat nimet ja visuaaliset ilmeet. Uudistuksen myötä vammaispalvelut siirtyvät käyttämään Onnikodit-nimeä ja asumisyksiköt muuttuvat Omakodeista Onnikodeiksi. Samassa yhteydessä Hoiva Mehiläisen brändistä ja brändi-ilmeen käytöstä luovutaan.  

Nimimuutos ei vaikuta asukkaiden arkeen, asumiseen yksiköissä tai henkilöstöön. Sosiaalipalveluihin kuuluvat yhtiöt jatkavat palveluiden tuottamista samoilla y-tunnuksilla osana Mehiläinen-konsernia, joten muutoksella ei ole vaikutusta myöskään sopimuksiin.   

Yksilöllistä ja aktiivista elämää Onnikodeissa  

Onnikotien tehtävänä on mahdollistaa vammaispalveluiden asukkaille yksilöllinen ja aktiivinen elämä. Tukea tarvitsevalle tarjotaan koti, jossa hän voi elää mahdollisimman antoisaa ja turvallista arkea. Uuden Onnikoti-brändin symbolina toimii puhekupla, joka kuvastaa asukkaiden äänen huomioon ottamista kotien arjessa.   

Uudistuksen taustalla on halu panostaa aiempaa vahvemmin vammaispalveluissamme asukkaidemme erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimiseen. Samalla asukkaat ja heidän läheisensä ovat entistä kiinteämmin toimintamme kehittämisessä mukana. Uudistuksen ansiosta pystymme entistä paremmin toteuttamaan toimintamme omavalvontaa, laadun varmistusta, laatumittareiden kehitystä ja sidosryhmäyhteistyötä. Lisäksi panostamme henkilöstömme ja esimiestemme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.  

Kerromme mielellämme lisää uudistuksesta ja toiminnastamme.