Tänään vietetään kansainvälistä FASD-päivää

9.9. muistuttaa 9 kuukauden täysraittiudesta raskauden aikana.

Faktoja FASDista:

❗️Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

❗️ Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää odottavan äidin täysraittius raskausaikana.

❗️ FASD on 2,5 kertaa yleisempi kuin autismi, 19 kertaa yleisempi kuin CP-vamma ja 28 kertaa yleisempi kuin Downin syndrooma.

❗️ Odottavien äitien raskaudenaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa vuosittain kehitysriskin tuhansille sikiöille. Joka vuosi syntyy 600 – 3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia.

❗️ On löydetty 428 erillistä tautia tai tilaa, jotka esiintyvät tyypillisesti FASD-ihmisillä. Kuudella prosentilla odottavista naisista on päihdeongelma. Arviolta 4 % vastasyntyneistä on FASD-lapsia. Määristä tarvitaan lisätutkimusta.

Lähde: Kehitysvammaliiton nettisivut