Provesta Kataja

Asuminen meillä

Kataja on asumispalveluyksikkö Kempeleen keskustan palveluiden välittömässä läheisyydessä, kattavien linja-auto- ja junayhteyksien varrella. Kataja tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua ja itsenäisen arjen taitojen harjoittelua asiakkaille, joiden toimintakyky on syystä tai toisesta heikentynyt. Katajan asiakkaiden haasteet ovat usein moninaisia ja taustalla saattaa olla useampia diagnooseja.

Katajan asiakkaiden valoisat ja viihtyisät vuokrayksiöt sijaitsevat nykyaikaisessa kerrostalossa. Katajan yhteiset tilat ja ohjaajien toimistotilat sijaitsevat samassa kerrostalossa, joten henkilökunta on helposti tavoitettavissa. Yhteiset tilat tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden yhteisiin ruokailuihin, yhteisöllisyyteen ja ajan viettoon toisten asiakkaiden kanssa. Asumispalvelu Katajalla voi olla joko tuettua, ohjattua tai osittain autettua asumista ja jokaisen asiakkaan tarvitsema tuki suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutuksen lähtökohtana on asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen.

Asumispalvelu Katajassa voi olla joko tuettua, ohjattua tai osittain autettua asumista. Asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tehdään yhteistyötä ja asiakkaan toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Asumispalvelun lähtökohtana on asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen ja taustalla voimavaralähtöinen ajattelu. Asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja asiakkaan toimintakykyä sekä tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Toiminta

Toimivan, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevan arjen keskeinen elementti on mielekäs tekeminen. Aktiivinen ja osallistava arki, jossa voi tuntea olevansa tarpeellinen ja hyväksytty, tukee ihmisen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Katajan asiakkaiden arki rakentuu opiskelun, avotyön tai Provestan järjestämän päivä- ja työtoiminnan ympärille. Räätälöimme jokaiselle asiakkaallemme viikko-ohjelman, jonka puitteissa arjen ja vapaa-ajan toiminnot toteutuvat.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!