Provesta Ruoko

Asuminen meillä

Heinäkuussa 2020 Turkuun valmistuva Provesta Ruoko on vammaispalveluiden ja autisminkirjon henkilöille suunnattu asumispalveluyksikkö, joka sijaitsee 2 km Turun keskustasta.

Asiakkaat harjoittelevat mahdollisimman itsenäistä elämänhallintaa itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ohjauksen ja tuen turvin. Painopisteenä on monipuolinen asumiskuntoutus, jossa vahvistamme asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämä yksilöllisen tuen avulla omassa kodissa. Provesta Ruosta löytyy 15 asuntoa kooltaan 22,5-26,5 m2.

Asiakkaan kokonaistilanne kartoitetaan ja rakennamme tiedon avulla tarpeenmukaisen tuen. Suunnittelemme asiakkaalle yksilöllisen kuntoutussuunnitelman ja viikko-ohjelman, missä huomioimme asiakkaan tarpeet, toimintakyvyn ja voimavarat. Yksilöllisesti suunnitellun tuen tavoitteena on auttaa asiakasta suoriutumaan arjessa mahdollisimman itsenäisesti ja samalla vahvistaa hänen omaa elämänhallintaansa ja valinnanmahdollisuuksia.

Kysy lisää palveluistamme!