Asiakaskokemus ja laatu

Asiakaskokemus laatulupauksen mittarina

Kiinnitämme asumispalveluissamme huomiota laatuun monesta eri näkökulmasta:

  • Henkilökuntamme on koulutettua ja ammattitaitoista.
  • Lisäkoulutuksen avulla ammattilaisemme pitävät ammattitaitoaan yllä ja kehittävät taitojaan.
  • Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon aina sekä viihtyvyys ja kodikkuus että turvallisuus ja yhteisöllisyys.
  • Asukkaamme kohdataan yksilöinä ja heidän tarpeensa otetaan kunnioittavasti huomioon.
  • Huomioimme myös asukkaiden omaiset ja läheiset, jotka ovat omalta osaltaan mukana hoitotyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Laatulupaus 

Tavoitteenamme on mahdollistaa yksilöllinen hyvä elämä jokaiselle asukkaallemme.

Jaamme laadun viiteen osa-alueeseen, joille jokaiselle on määritelty tavoitteet ja mittarit. Tietoa kerätään laadullisin raportein ja kyselyin. Lopputuloksena syntyy jokaisen kodin laatuindeksi, jota seurataan säännöllisesti.

Laatulupauksemme. Kaiken keskiössä on Yksilöllinen hyvä elämä. Tämän ympärillä ovat "Yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki", "Turvallisuus", "Oma viihtyisä koti", "Yhteisöllisyys ja osallisuus" sekä "Maukas ja terveellinen ravinto".

Korkeatasoinen hoito

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme ottaa asukkaidemme tarpeet yksilöllisesti ja kunnioittavasti huomioon.

Osaajamme pitävät ammattitietojaan ajan tasalla ja kehittävät taitojaan lisäkoulutusten avulla.

Kodikas ympäristö

Toimipisteemme ovat tiloiltaan turvallisia, viihtyisiä ja käyttötarkoitukseen suunniteltuja.Tilaratkaisumme ovat valoisia, selkeitä ja kuntoutumista tukevia. Kodikasta ilmapiiriämme tukee asukkaidemme mahdollisuus kalustaa itse huoneensa. Asukkaidemme käytössä on harrastamista ja seurustelua varten runsaasti yhteisiä tiloja. Useimmista kodeistamme löytyy olohuone, ruokailuhuone, viriketila tai kirjastohuone, kuntohuone ja saunaosasto.

Aktiivista arkea ja kohtaamista

Aktiivinen ja toiminnallinen arki kuuluu jokaisen päivään. Erilaisia toimintoja järjestetään eritasoisina ja vaihtelevan kokoisina ryhminä. Hyvä kohtaaminen kaikissa tilanteissa on toiminnan lähtökohta.

Omaiset ja läheiset ovat henkilökunnallemme arvokkaita kumppaneita hoitotyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.