Turvallisuus

Huolehdimme asukkaidemme turvallisuudesta ja varmistamme asukkaan saaman hoidon ja hoivan. Haluamme, että asukkaamme kokevat olevansa meillä turvallisessa kodissa. Hoitajat ovat paikalla tarvittaessa. 24/7. Kaikille asukkaillemme  on nimetty  omahoitaja, joka vastaa asukkan asioista kokonaisvaltaisesti.

Huolehdimme  myös henkilöstömme turvallisuudesta ja perehdytämme henkilöstön  turvalliseen työskentelyyn ja tarvittavien apuvälineiden käyttöön.

Turvallista asua ja liikkua

Huolehdimme  asumisen turvallisuudestasi pitämällä yllä palo- ja  pelastussuunnitelmaa ja arvioimme säännöllisesti asumisen riskejä ja  puutumme niihin välittömin korjaavin toimenpitein.

Kodeissamme on ulkoilualue, jossa asukkaat voivat liikkua turvallisesti ja esteettömästi, myös apuvälineiden kanssa.

Huolehdimme elintarvikelain mukaisesta omavalvonnasta ja siitä osoituksena voit nähdä ruokailutilassamme Oiva-raportin.

Turvaamme tietosuojan

Huolehdimme tietoturvallisuudesta toteuttamalla tietosuojaa, kenenkään asioista ei puhuta toisten kuullen.