Päivätoiminta ja työtoiminta

Päivätoiminta

Päivätoiminta on arkipäivisin järjestettävää kuntoutusta, joka on tavoitteellista ja hyödyntää ryhmässä toteutettuja monipuolisesti erilaisia toimintamuotoja. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää toimintakyvyn eri osa- alueita sekä kehittää kognitiivisia valmiuksia ja eri elämänalueilla tarvittavia taitoja. Päivätoiminta rytmittää kuntoutujan arkea. Päivätoiminnan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota toimintojen ja toimintaympäristön selkeään rakenteeseen, jotka lisäävät turvallisuudentunnetta ja helpottavat aikaan ja paikkaan orientoitumisessa. Käytettävät toiminnat porrastetaan niin, että toimintarajoitteista huolimatta jokainen voi osallistua. Päivätoiminnan kesto on palvelusopimuksen mukainen ja joustaa yksilöllisesti.

Päivätoiminnan tarkoitus on edistää vammaisen ja kehitysvammaisen asiakkaan suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, kehittää toiminnallisia valmiuksia tukea osallisuutta yhteiskuntaan. Päivätoiminnan tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, mielekkään tekemisen tarjoaminen sekä itsenäisen päätöksenteon kehittyminen toiminnan avulla. Kokemuksemme mukaan hyvin rakennetulla päivätoiminnalla voidaan merkittävästi edistää asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia taitoja. Asukastyytyväisyyskyselymme (marraskuu, 2016) mukaan 89 % päivätoimintaan osallistuvista asiakkaistamme kokee päivätoiminnan edistävän toimintakykyä ja yli 85 % on sitä mieltä, että päivätoiminta tuo merkityksellistä sisältöä päivään.

Palvelukodin järjestämä päivätoiminta on sisällöltään monipuolista asiakaslähtöistä toimintaa kuntouttavalla työotteella. Päivätoimintaa toteutetaan yksilöllisesti, mutta asiakkaat voivat toimia myös ryhmissä. Toimintaa toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti 1 – 5 päivänä viikossa tätä tarkoitusta varten varatuissa toimitiloissa. Asukkailla on lisäksi mahdollisuus osallistua kodin ulkopuolella tapahtuvaan päivätoimintaan.

Asiakkaan päivätoiminnan sisällöstä ja yksilöllisestä laajuudesta sovitaan tarkemmin asiakkaan palvelusuunnitelman yhteydessä. Laadimme asiakkaalle yksilöllisen päivätoiminnan suunnitelman asiakkaan tultua palvelun piiriin. 

Työtoiminta

Tarjoamme asukkaillemme myös työtoimintaa. Työtoiminnan kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset kehitysvammaiset. Kehitysvammaisten työtoiminnan tavoite on luoda monipuolinen, osallistujille erilaisia työ- ja osallisuusmahdollisuuksia tarjoava toimintaympäristö. Toimintaympäristö ymmärretään laajemmin kuin työtoimintayksikkönä vaan se sisältää myös ympäröivän yhteisön ja sen eri mahdollisuudet. Tavoitteena on että mahdollisimman moni kuntoutuja voitaisiin tukea menestyksellisesti toimimaan myös työtehtävissä työtoimintapisteen ulkopuolella – tuetun työllistymisen, työharjoittelujen, avotyön tai erilaisten muiden toimintamallisen avulla.

Palvelu sisältää hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa, työnhaku ja työtaitojen valmennusta. Erityisesti kiinnitetään huomiota selviytymiseen työyhteisöissä ja työtovereiden kanssa. Palvelu on tavoitteellista ja jokaiselle asukkaalle räätälöityä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja aina tarvittaessa.