Onnikoti Eeli

Kempeleen Tuhkimonkaarteella sijaitseva palvelukoti Onnikoti Eeli avautui keväällä 2020. Palvelukoti tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua täysi-ikäisille vammautuneille ja neurologisia sairauksia sairastaville henkilöille. Asukkaiden yksilöllinen palveluntarve huomioidaan toiminnassa, yksilön hyvinvointi ja mahdollisimman omatoiminen elämä ovat toiminnan kulmakiviä. Onnikodeille on tärkeää, että jokainen asukas voi asua ja elää kuten haluaa, sekä keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin. Teknologiaa käytetään hoitotyön tukena muun muassa viriketoiminnassa sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden mahdollistaa yksikön yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä piha- ja terassialueet, joissa asukkaat voivat viettää aikaa naapureiden sekä henkilökunnan kanssa.

Onnikoti Eelin asukkaaksi voi hakeutua akuuttikuntoutusvaiheen jälkeen, suoraan kotoa tai muista palveluyksiköistä. Asukkaaksi hakeudutaan palveluohjauksen ja vammaispalveluiden kautta. Onnikoti Eelin asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.

Asumispalveluyksikön sisäilmeen on suunnitellut tunnettu kuopiolainen arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo, jonka suunnittelemat hoivatalot on luotu kokonaisvaltaisesti toimiviksi edistämään hyvinvointia ja terveyttä, unohtamatta elämyksellistä tilakokemusta. Rakennuksissa valoisuus, väljyys ja miellyttävän rauhalliseksi luotu äänimaailma yhdistyvät omaleimaiseen suunnitteluun. Tilat on suunniteltu mieleenpainuviksi paikoiksi, joissa viihtyisyys ja toimivuus kulkevat käsi kädessä.