Onnikoti Apila

Onnikoti Apila aukeaa loppukeväästä 2023.

Yleisesittely

Onnikoti Apila tarjoaa tehostetun palveluasumisen palveluja nuorille aikuisille kehitysvammaisille. Apila sopii kodiksi henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista turvaa, ohjausta ja huolenpitoa. Apilassa voi myös harjoitella tulevaisuuden itsenäisempää asumista varten. Asukkaita kannustetaan ja tuetaan omaa elämää koskevaan päätöksentekoon. Ohjaajamme auttavat valintojen harjoittelemisessa ja tukevat asukkaita toiminalliseen arkeen. Asukkaamme saavat hoivaa, ohjausta ja tukea ympäri vuorokauden yksilölliset tarpeet huomioiden.

Asuminen meillä

Tehostettu palveluasuminen: Tehostetussa palveluasumisessa asukkaamme asuvat ryhmäkodeissa. Asuntoja on 19 asiakkaalle ja ne jakautuvat kolmeen eriytettyyn ryhmäkotiin. Ympärivuorokautisessa asumisessa asukaamme saa päivittäistä tukea arjessaan kellon ympäri. Toimintamme on tavoitteellista ja jokaiselle asukkaallemme kirjataan yksilöllinen asumisen toteuttamissuunnitelma. Palvelu suunnitellaan yksilölliset tarpeet huomioiden yhdessä asiakkaan, läheisen, ohjaajan ja tilaajan kanssa.

Palveluasuminen: Palveluasumisessa asukkaamme asuu omassa asunnossaan. Asuntoja on neljä, ja ne sijaitsevat erillisessä Apilan yhteydessä olevassa kokonaisuudessa. Palveluasumisessa asukkaamme saavat hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta arjessaan ohjaajiltamme. Palveluasumisessa tukea saa säännöllisillä yksilöllisesti räätälöidyillä ohjauskäynneillä. Ohjauskäynneillä haetaan yhdessä asukkaan kanssa hänelle sopivia ratkaisuja itsenäisempään asumiseen. Lisäksi käynneillä saa tukea ja apua ruoanlaitossa, asioinneissa sekä kodinhoidollisissa asioissa. Tavoitteena on mahdollistaa nuoren aikuisen paras mahdollinen itsenäisyyden, omatoimisuuden ja koetun elämänlaadun taso. Onnikoti Apila toimii tukikohtana, josta asukas saa tarvittaessa apua vuorokauden ympäri. Palveluasumisen asukkaat voivat osallistua kaikkiin Onnikoti Apilan tarjoamiin retkiin, tapahtumiin ja virikkeisiin niin halutessaan. Asukkaat ovat nuoria aikuisia, joita tuetaan omaan itsenäiseen elämään ja omatoimisuuteen.

Kodit ja yhteistilat

Onnikoti Apila on uudiskohde, joka on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan palveluiden käyttötarkoitusta. Ryhmäkoteja on kolme, joissa kaikissa on yhteinen oleskelu ja ruokailutila. Lisäksi asukkaidemme käytössä on yhteiset sauna ja suihkutilat. Asunnot ovat kooltaan ~ 25 m2 ja jokainen asukkaamme saa sisustaa asuntonsa mieleisekseen. Jokaisessa asunnossa on henkilökohtaiset wc ja suihkutilat. Palveluasumisen asunnoissa on myös omat tupakeittiöt. Kaikki tilamme ovat esteettömiä, joten kulku onnistuu myös apuvälineiden kanssa.

Toiminta

Toimintamme lähtökohtana ovat meidän asukkaamme ja heidän tarpeensa ja toiveensa. Jokainen asukkaamme on oman arkensa sankari ja heitä tuetaan tekemään päätöksiä niin omassa arjessaan kuin yhteisössä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa viikoittaisissa asukaskokouksissa.

Kodin ympäristö

Apilaa ympäröi aidattu piha-alue, jossa asukkaamme voivat ulkoilla turvallisesti. Lisäksi lähistöllä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Kulkuyhteydet Turkuun ovat hyvät ja kävelymatkan päässä on kauppa ja apteekki.

Henkilöstö

Ammattitaitoiset ja lämminhenkiset ohjaajamme auttavat asukkaita kaikissa arjentoiminnoissa, jotta asukkaiden arki olisi turvallista, mielekästä ja omannäköistä!

Meille asukkaaksi?

Jos asuminen Onnikoti Apilassa kiinnostaa ole yhteydessä yksikönjohtajaan. Esittelemme mielellämme toimintaamme paikan päällä!