Onnikoti Armas

Asuminen meillä

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tukee vammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämistä. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen palvelu ja kuntoutussuunnitelman.

Toiminta

Kaiken toimintamme tavoitteena on asiakaslähtöisyys ja turvallisen ilmapiirin luominen. Kannustamme asukkaitamme omatoimisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Asukkaamme saavat aina apua niissä toimissa mihin eivät itsenäisesti kykene.

Toimintamme periaatteisiin kuuluu aktiivisen arjen ylläpitäminen asiakkaan omilla ehdoilla ja voimavaroilla. Aktivoimme asiakkaitamme osallisuuteen kaikissa arjen toiminnoissa ja järjestämme monipuolista ohjattua toimintaa.

Kodit ja yhteistilat

Kodissamme on yhteensä 22 asukaspaikkaa. Tilamme jakautuvat kolmeen erilliseen ryhmäkotiin. Kaikissa ryhmäkodeissa on yhteinen oleskelutila ja keittiö. Kodissamme on myös oma valmistuskeittiö ja kokki. Kodissamme on myös viihtyisä ja turvallinen ulkoilupiha ja terassi.

Henkilöstö

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme on paikalla ympäri vuorokauden.

Meille asukkaaksi?

Meille voi tulla asukkaaksi sopimalla asiasta oman kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.