Onnikoti Kartano

5a1fd4ac7f76c225913397
5a1fd4b23653e282645821
5a1fd4b6beecb999004835
PlayPause
previous arrow
next arrow

Onnikoti Kartano sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa Joutsassa. Tarjoaa kehitysvammaisille asukkaille sekä vakituista että tilapäisasumista.

Asuminen meillä

3/2017 valmistuneessa Kartanokodissamme on esteettömät, valoisat ja ajanmukaiset tilat viihtyisässä ja virikkeellisessä ympäristössä.

Toiminta

Joutsan kirkonkylän päivittäis- ja vapaa-ajan palvelut ovat Kartano kodin välittömässä läheisyydessä ja asukkaiden käytettävissä myös henkilökunnan tuella. Joutsan kunta järjestää työ- ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille toimintakeskus Helperissä. Kotimme arki on toiminnallista ja kunkin asukkaan yksilöllisiä toiveita huomioonottavaa.

Kodit ja yhteistilat

Kodissamme on yhteensä 16 asuntoa.

Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa on inva-mitoitettu kylpyhuone. Yhteisissä oleskelu- ja ruokailutiloissa viihdytään yhdessä; ruokaillaan, harrastetaan, osallistutaan arjen askareisiin ja viriketoimintaan. Asukkaiden yhteiskäytössä ovat myös sauna ja pyykinhuoltotilat.

ONNIKOTI KARTANO – koti kehitysvammaisille asukkaille

Palveluasumiseen kodissamme kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät, jokapäiväisessä suoriutumisessa tarpeelliset palvelut. Asukkaat voivat turvallisesti, omien voimavarojen mukaan elää mahdollisimman itsenäisesti, kuitenkin yhdessä toisten kanssa. Henkilökunnan tehtävänä on tarjota asukkaille riittävä hoito ja huolenpito sekä edistää asukkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja osallisuutta arjen toimissa. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmissa huomioidaan asukkaan voimavarat ja itsemääräämisoikeus.

Tilapäishoitoa on mahdollista saada lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen esim. omaishoitajan vapaiden aikana.

Kodin ympäristö

Onnikoti Kartanossa on suojaisa, kaunis ja esteetön piha-alue vanhan maalaistalon pihapiirissä. Sisäpihalle on teetetty puutarhasuunnitelma, jonka keskeisinä ajatuksina ovat toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja turvallisuus. Puutarhan rakentaminen aloitettiin keväällä 2017.

Henkilöstö

Ammattitaitoinen koulutettu ja lämmin henkilöstömme on asukkaidemme tukena ympäri vuorokauden.

Meille asukkaaksi?

Onnikoti Kartanoon voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.