Onnikoti Koivikko

59df39761bdfa430492189
59df3976913f3425844922
59df3976055e5499422506
59df39765ca3e550354338
PlayPause
previous arrow
next arrow

Onnikoti Koivikko toteuttaa tehostettua autettua asumispalvelua. Kotimme arki rakentuu yhdessä tekemiselle, yksilöt vahvuudet ja ominaisuudet huomioon ottaen. Tehostettu autettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, tukea, ohjausta sekä kuntoutuksellisia menetelmiä päivittäisissä arjen toiminnoissa. 

Asuminen meillä

Onnikoti Koivikon palveluiden kohderyhmä ovat muut vammaiset. Asukkaillamme  on erilaisia neuroloogisia vammoja tai päihteiden käyttöön liittyviä hermoston rappeumia, jonka vuoksi heillä on muistin ja toiminnan ohjauksen ongelmia. Kotimme soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on merkittäviä vaikeuksia selvitä arjestaan ilman jatkuvaa tukea, ohjausta sekä huolenpitoa. Tuemme asukkaidemme osallisuutta päätöksenteossa ja siten mahdollisuutta ottaa vastuita heidän oman kotinsa arjesta ja toiminnasta. 

Rakennamme yhdessä asukkaidemme kanssa hyvää, turvallista ja viihtyisää paikkaa asua, jossa kaikilla on mahdollisuus elää itsensä näköistä elämää. Kuntoutuksemme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista.

Kodit ja yhteistilat

Tarjoamme Koivikossa kodin 14 asukkaalle. Onnikoti Koivikon tilat ovat kauniisti sisustettuja ja asukkaat saavat sisustaa oman huoneensa omien mieltymystensä mukaisesti. Tilat mahdollistavat yhdessä olemisen sekä yhdessä tekemisen. Asukkaillamme on käytössään yhteiset oleskelutilat, kahvihuone, ruokailutila, keittiö sekä sauna.

Toiminta

Liikumme ahkerasti kodin ulkopuolella, käymme kaupungissa, elokuvissa ja retkillä ja järjestämme monipuolista, asukkaidemme mielenkiinnot huomioivaa toimintaa kodilla. Käytämme runsaasti aikaa asukkaidemme henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukemiseen. Arkemme koostuu virikkeellisestä tekemisestä, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikilla on mahdollisuus osallistua. Yhteisöllinen arkemme alkaa aamukokouksilla, joissa käydään läpi yhdessä päivän kulkua sekä jaetaan vastuita. Yhteisökokous on kerran viikossa perjantaisin, jolloin keskustellaan sekä päätetään yhdessä asioista, jotka koskettavat kaikkia yhteisön jäseniä. Ruoka valmistuu asukkaiden sekä ohjaajien tekemänä päivittäin omassa keittiössä asukkaiden ruokatoiveet huomioiden. Kodissa on asukkaiden lempiruokaviikkoja, joita yhdessä tehdään sekä suunnitellaan.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee rauhallisessa maalaismaisemassa Kainuussa 13 km:n päässä Kuhmon keskustasta. Kotimme pihapiiri on iso ja rauhallinen; puitteet liikkumiseen ja luonnossa oleiluun ovat hyvät. Kesäisin marjametsät sekä luontopolut ovat aivan pihapiirin lähettyvillä.

Henkilöstö

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Yhteisöhoidon kehittämishanke alkanut 11/2014, jonka myötä yhteisöhoitoa on vahvasti kehitetty osana Onnikoti Koivikon kuntouttavaa toimintaa. Osalla henkilökunnasta on Avekki – koulutus. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Henkilökuntamme monipuolista kokemusta ja erityisosaamista hyödynnetään asukkaidemme arjessa.

Meille asukkaaksi?

Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.