Onnikoti Riekkomäki

59df3d14e3ac2461825337
59df3d1508007176179037
PlayPause
previous arrow
next arrow

Onnikoti Riekkomäki tarjoaa kehitysvammaisille, vammaisille sekä autismikirjon henkilöille laadukasta, yksilöllistä ja kodinomaista asumispalvelua. Riekkomäessä toteutetaan myös päivätoimintaa oman yksikkömme asukkaille sekä ulkopuolisille kehitysvammaisille.

Asuminen meillä

Asukkaidemme hyvä elämä, turvallisuuden tunne ja omatoimisuuden vahvistaminen ovat toimintamme lähtökohtia. Asumispalvelu on kokonaisuus, joka luodaan aina kullekin asiakkaalle sopivaksi palvelupaketiksi. Onnikoti Riekkomäessä asuminen sisältää myös monipuolista vapaa-ajantoimintaa ulkoilusta teatteri- ja musiikkiharrastuksiin.

Tilapäishoito palvelee perheitä, joissa on kehitysvammainen, muulla tavalla tai erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai aikuinen. Tarjoamme mahdollisuuden normaalin päivärytmin säilyttämiseen siten, että tilapäishoidossa voi jatkaa päivähoitoaan tai koulunkäyntiään tilapäishoitojakson ajan.

Toiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Tavoitteena on turvallinen ja virikkeitä antava, asiakkaiden yksilölliset kyvyt huomioiva ja niitä ylläpitävä toiminta sekä palvelusuunnitelmassa suunniteltujen yksilöllisten tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta.

Riittävän turvallisuuden takaaminen, lämmön ja läheisyyden tarjoaminen sekä toisaalta koskemattomuuden turvaaminen toinen toista kohtaan. Tavoitteissa pidämme tärkeänä ulkoilun ja liikunnan sekä vastapainoksi levon ja rentoutuksen merkitystä päivittäin.

Musiikkiryhmä Bändi toimii musiikkiterapeutin ohjauksessa

Bändiryhmän tarkoitus on tarjota ryhmäläisille yhdessä onnistumisen kokemuksia. Ryhmäläiset ovat talon asukkaita sekä muista yksiköistä tulevia. Bändiryhmä esiintyy myös erilaisissa juhlissa ja yhteisön tapahtumissa.

Kodit ja yhteistilat

Tilamme ovat esteettömät ja viihtyisät. Avarat ja valoisat yhteiset tilamme kannustavat yhteisöllisyyteen ja toimintaan. Asukkaat ovat kaikessa arjessamme mukana. Talon isolla terassilla istuskellaan kesäisin keinussa.

Kodin ympäristö

Piha on suunniteltu turvallisuusnäkökannat huomioon ottaen, joten pyörätuolilla liikkuminen on helppoa. Pihapiiristä on tehty viihtyisä istutuksilla ja kukilla. Keväällä asukkaat osallistuvat mielellään mm. kukkien istutuksiin. Onnikoti Riekkomäestä on lyhyt matka keskustaan kauppoihin ja torille, joten asukkaiden kanssa lähdetään usein kävelylle kaupungille ja pieniä ostoksia tekemään. Ulkoilu ja liikunta ovat meille tärkeää.

Henkilöstö

Ammattitaitoisen ja kokeneen henkilökuntamme työ lähtee asukkaidemme omien tarpeiden huomioimisesta. Tavoitteenamme on asukkaidemme itsensä näköinen hyvä ja turvallinen elämä. Osaavat työntekijämme ovat paikalla ympäri vuorokauden.

Meille asukkaaksi?

Onnikoti Riekkomäen asukkaaksi voi hakeutua olemalla yhteydessä oman kunnan vammaispalveluihin.