Onnikoti Koivu

Onnikoti Koivu sijaitsee Likolahdenkadulla Äänekoskella. Tarjoamme turvallisen ja viihtyisän kodin 15 kehitysvammaiselle.

5da028a12c293173922134
5da0290219a64740977320
5da02a2c15a7d977849604
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Asumispalvelut on tarkoitettu aikuisten kehitysvammaisten, kehitysvammapsykiatrian ja autismin kirjon sekä muiden vastaavaa tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaamme tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, avustamista sekä toiminnanohjausta päivittäisissä toiminnoissa ja vuorovaikutustilanteissa kotiympäristössä sekä kodin ulkopuolella toimiessa.

Asumispalvelumme toteutetaan ryhmäkotimuotoisena kolmessa eri ryhmäkodissa. Asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissa, 4–6 asunnon ryhmäkodeissa. Oman asunnon lisäksi asukkailla on käytössään ryhmäkodin yhteiset tilat ja sauna.

Asukkaat saavat yksilöllisesti suunniteltua ohjausta, hoivaa ja tukea arjessaan sekä asukkaita tuetaan itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. Asukkaiden palveluissa huomioidaan ja tuetaan heidän erityistarpeitansa mm. kommunikaation, liikkumisen, apuvälineiden ja hahmottamisen osalta.

Asumisella tavoitellaan asukkaan omien voimavarojen ja kykyjen löytymistä sekä niissä tukemista, jotta hän voi elää omien elämäntapojensa mukaista ja merkityksellistä elämää.

· Asumisessa korostuu voimavaralähtöisyys, positiivinen ja yksilöllinen kohtaaminen, turvallinen asuminen, omat ohjaajat, ympäristön strukturointi sekä vaihtoehtoiset kommunikointikeinot ja tiedon mukauttaminen.

· Vahvistamme asukkaidemme aitoa valinnanmahdollisuutta ja itsemääräämisoikeutta kaikissa häntä itseä koskevissa asioissa.

· Jokaisella asukkaalla on oma yksilöllinen palveluiden toteuttamissuunnitelma sekä yksilöllinen viikko-ohjelma.

· Tuemme asukkaidemme aktiivista osallistumista hänelle merkityksellisiin toimintoihin sekä kotona että lähiympäristössä.

· Asukkaiden toimintakykyä ja sen rajoitteita arvioimme yhdessä asukkaiden kanssa RAI ID toimintakyvynarviointimenetelmällä. Tuloksia hyödynnetään asukkaiden tarpeita vastaavien palvelujen suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

· Moniammatillinen henkilökuntamme työskentelee kuntouttavalla työotteella sekä hyödyntää kaikissa arjen tilanteissa asukkaan omia taitoja ja voimavaroja.

Palvelumme perustuu yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun ja tuettuun päätöksentekoon. Asukkailla on yksilölliset suunnitelmat itsemääräämisoikeudesta (IMO)

Arvot ja toimintaperiaatteet

Onnikoti Koivun keskeiset arvot ovat ihmisarvo ja sen kunnioittaminen, luotettavuus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus sekä asukkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden arvostaminen ja toteuttaminen. Toimintamme arvot ja laatu konkretisoituvat asumisessa parhaiten, kun teemme yhteisönä yhdessä toimivan, asukkaiden näköisen ja turvallisen elämän – iloineen ja suruineen. Asukkaat ovat aidosti omanelämänsä keskiössä ja sen vaikuttajia. Arvomme muodostavat toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa. Toimintaamme ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteemme ovat osa omavalvontasuunnitelmaa ohjaten omavalvonnan toimeenpanoa.

Toimintaperiaatetta ohjaavat yhteiset tavoitteenamme kuten asukaslähtöinen, yhteisötoiminnan menetelmiä soveltava palvelu kodikkaassa ympäristössä. Ammattitaitoinen henkilöstömme omaa kuntouttavan, ohjaavan asenteen ja työotteen. Asukkaiden elämä kotona muodostuu tavallisista kodin puuhista ja askareista, joihin jokainen taitojensa mukaan osallistuu. Jokaiselle asukkaalle pyritään löytämään jokin vastuualue tai -tehtävä, jonka hän osaa hoitaa. Toiminnassamme ovat aktiivisesti mukana myös omaiset ja muut verkostot. Järjestämme säännöllisesti omais- ja verkostotapahtumia, jotka suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa, hyödyntäen erilaisia vuoden ajankohtien teemoja.

Onnikoti Koivun toiminnan merkittävänä ideologiana ja toimintaperiaatteena on Green Care-toiminta.

Toteutamme asumisessa luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistämme asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminnan eri elementit sijoittuvat kotiympäristöön sekä lähiympäristön luontoon ja luontoretkiin, yksikön puutarhatoimintaan (marjapensaat, omenapuut) sekä maatilavierailuihin. Asukkaillamme on välillä motivaation ongelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen. Uuden oppiminen ja erilaisten taitojen harjoittelu mahdollistuu usein luontoympäristössä, jossa tarjolla on monenlaisia ja -tasoisia tehtäviä. Luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat asukkaille osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia. Luonnon eri elementeillä tuemme asukkaiden vuorovaikutustaitoja sekä vahvistamme keskinäistä luottamusta ja yhteisiä kokemuksia.

Toiminta

Onnikoti Koivussa tullaan suunnitelmien mukaan hyödyntämään green care -osaamista, mikä tarkoittaa sitä, että kodin päivätoiminnassa luonnonläheisyys on tärkeässä roolissa yhteisöllisyyden lisäksi. Luonnonläheisyys voi näkyä esimerkiksi siten, että asuinympäristön luonto, luonnonmateriaalit tai vaikkapa hoivakodin omat kotieläimet linkitetään inspiroivalla tavalla asukkaiden arkeen ja päivätoimintaan.

Kodit ja yhteistilat

Onnikoti Koivusta löytyy 15 asukaspaikkaa. Uuteen palvelukotiin on suunniteltu myös oma keittiö, jossa kokkimme valmistaa maittavaa kotiruokaa päivittäin.

Asukkaiden erityisiin tarpeisiin vastaavien nykyaikaisten sisätilojen lisäksi Onnikoti Koivun yhteyteen on suunniteltu oma piha, jolla halutaan lisätä viihtyvyyttä kodissa entisestään. Kodin ulkopuolelle suuntautuva toiminta on Mehiläisen vammaispalveluissa tärkeää, toimintaa ei haluta rajoittaa vain kodin oman pihapiirin sisäpuolelle.

Kodin ympäristö

Äänekosken keskusta on aivan lähellä kotiamme kaikkine palveluineen.

Henkilöstö

Ammattitaitoinen koulutettu ja lämmin henkilöstömme on asukkaidemme tukena ympäri vuorokauden.

Meillä työskentelee moniammatillinen ja osaava tiimi, joka omaa hyvän palveluasenteen, ja palvelun lähtökohtana on asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Meillä on osaamista pitkäkestoisten luottamuksellisten asukassuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tiimin ammatillista osaamista tuetaan perehdytyksellä ja säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Meille asukkaaksi?

Onnikoti Koivuun voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.