Onnikoti Jääskeläinen

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Onnikoti Jääskeläinen on kehitysvammaisten sekä autismin kirjon henkilöiden hoito- ja kuntoutuspaikka Hämeenlinnassa entinen Perhekoti Jääskeläinen. Tarjoamme asumispalveluita tuetusta asumisesta ympärivuorokautiseen hoivaan. Suurin palveluntarjonta on kuitenkin yksilöllisesti räätälöityyn tuettuun asumiseen.

Asuminen meillä

Palvelukokonaisuutemme on valtakunnallisesti ainutlaatuisen laaja-alainen. Asumis- ja hoivapalveluiden lisäksi toimintakenttämme kattaa työtoiminnan, virkistystoiminnan sekä asiantuntijapalveluita. Osaamisemme perustana on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta sekä tarjoamamme psykiatrian asiantuntijapalvelut. Osaamisemme painopistealueet ovat psykiatrisesti oirehtivat ja haastavasti käyttäytyvät henkilöt kohderyhmiemme sisällä. Meillä on halua ja taitoa vastata myös akuutteihin psyykkisiin ongelmiin.

Haluamme tarjota asiakkaillemme puitteet onnelliselle elämälle. Arvojamme ovat kodikkuus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys. Periaatteemme eivät ole vain kauniita sanoja, vaan ne ovat pitkällä aikavälillä todeksi elettyä elämää! Mitattuja tuloksiamme ovatkin pitkäkestoiset asiakassuhteet, asiakkaiden kuntoutuminen sekä korkea asiakastyytyväisyys.

Hoiva- ja asumispalvelut muodostavat toimintamme perustan. Näihin sisältyvät mm. asumisratkaisun järjestäminen yksilöllisesti räätälöidyn tarpeen mukaan, henkilökohtainen ohjaaminen, kodinhoito, ruuanvalmistus, perushoito, siivouspalvelut ja lääkehuolto. Erityisryhmien henkilöiden onnellinen elämä tarvitsee ympärilleen kuitenkin muutakin kuin asunnon ja asumispalvelut aivan kuten kenen tahansa muunkin elämä. Näitä peruspalveluita täydentävät yksilöllisesti suunniteltu työtoiminta sekä laaja harrustus- ja virkistystoiminta. Palveluntarjontaan kuuluvat myös psykiatrin sekä psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Toiminta

Asiakkaan saama palvelukokonaisuus ei muodostu kaavamaisesti, vaan sen pohjana on yksilölliset tarpeet huomioonottava palvelutarpeen kartoitus sekä tämän pohjalta räätälöity kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa otamme huomioon asukkaan omat toiveet, voimavarat ja kehittämisalueet. Tarkistamme ja päivitämme suunnitelmaa säännöllisesti, yhteistyössä asukkaan, hänen omaistensa sekä kotikunnan sosiaaliviranomaisten kanssa.

YK:n ja Unescon periaateohjelman mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus kuulua tavalliseen yhteisöön. Vaalimmekin yhteisöllisyyttä, kodikkuutta ja ihan tavallista elämää kodissamme.

Kaikki asukkaamme yhdessä muodostavat laajan sosiaalisen verkoston. Monipuoliset toimintamuotomme tarjoavat kosketuspinnan tähän verkostoon, mikä puolestaan mahdollistaa vertaistuen toteutumisen. Tätä kautta on syntynyt tiiviitä kaveruussuhteita sekä avioliittoonkin johtaneita parisuhteita. Toisaalta nämä toiminnot osaltaan auttavat meitä huomioimaan sosiaalisten suhteiden katvealueet, joita ovat erityisesti illat, viikonloput, lomat ja juhlapyhät.

Tuen määrä vaihtelee toimipisteittäin asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Vahvimman tuen asumisessa henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden ja kevyemmin tuetuissa asumismuodoissa palvelusopimuksen sekä akuutin tarpeen mukaisesti. Kaikissa asumisluokissa on ympärivuorokautinen yhteys päivystävään hoitajaan, joka saapuu tarpeen vaatiessa paikalle.

Työtoiminta

Työtoimintapalvelumme on suunnattu niille työkykyisille asiakkaillemme, jotka eivät syystä tai toisesta työllisty muissa yhteyksissä. Tavoitteenamme on mahdollistaa oikea työ mahdollisimman monelle meidän asiakkaallemme. Työtoimintamme arki perustuu pienryhmiin, jolloin jokaisen yksilöllinen ohjaus mahdollistuu. Työtoimintaamme osallistuva henkilö saa kannusterahaa. Onnikoti Jääskeläisellä on yritysyhteistyökumppaneina mm. verkkokauppa Elektado Oy sekä Nahkaamo. Yhteistyö on mahdollistanut oikeiden töiden tarjoamisen asiakkaillemme.

Työpaikkaa räätälöitäessä otamme huomioon asukkaan omat toiveet sekä hänen ammatillisen tai muun erityisosaamisensa. Luonnollisesti huomioimme myös työelämään integroitumisen erityishaasteet. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävän tuen ja ohjauksen antamista työskentelyn onnistumiseksi, mikä ei työelämässä yleensä ole mahdollista.

Tarjoamiemme työtoimintamahdollisuuksien valikoima on monipuolinen, ja se kasvaa ja kehittyy edelleen. Perinteisesti työtoimintamme on liittynyt yhtiön omien toimintojen pyörittämiseen, mikä on toki edelleen merkittävä työllistävä tekijä. Tällöin työn sisältönä voi olla esimerkiksi kodinhoitoa, pihatöitä, kaupassa käyntiä tai auton pesemistä.

Toinen työllistymisväylä on vuonna 2014 perustettu yhteistyöyritys Elektado Oy. Se on maassamme ainutlaatuinen hanke, jonka toiminta-ajatuksena on sosiaalinen työllistäminen kaupallisen toiminnan kautta ilman yhteiskunnan tukia. Tuotteita myydään pop up –myymälöiden, tori- ja messukaupan sekä internetin välityksellä. Tarjolla olevat työtehtävät liittyvät normaaleihin kaupallisen alan toimintoihin, joita ovat esimerkiksi varastonhoito, postitus, asiakaspalvelu sekä erilaiset toimistotyöt.

Virkistystoiminta

Ihminen ei elä yksin leivästä! Tästä syystä asumis- ja hoivapalvelut eivät sinällään riitä, vaan ne tarvitsevat rinnalleen elämän sisältöä rikastuttavaa toimintaa. Virkistystoimintamme perusideana onkin tähän tarpeeseen vastaaminen. Virkistystoimintamme käsittää sekä säännölliset viikoittaiset harrasteet että harvinaisemmat, arjen rutiineja rikkovat elämykset.

Tavoitteena on löytää jokaiselle asukkaalle se itseä kiinnostava ja kuntoutumista edistävä palvelukokonaisuus. Koska ihmiset ovat tältäkin osin yksilöitä, tarvitaan myös virkistystoiminnassa toimintatapojen ja -muotojen jatkuvaa kehittämistä. Seuraavat ovatkin vain esimerkkejä toiminnastamme: biljardi, keilaus, kuntosali, uimavuorot, veneily, peliryhmät, elokuvaryhmät, airsoftaus, kesämökkeily, retket erilaisiin elämyspuistoihin sekä pallopelit.

Viriketoimintaamme kuuluvat myös vuosittain järjestettävät matkat eri puolille maailmaa. Jo perinteeksi muodostuneet matkat Espanjaan yhtiön vuokrahuvilalle ovat erittäin kysyttyjä sekä vanhojen konkareiden että uusien tulokkaiden keskuudessa. Muita matkakohteitamme kotimaan matkailun lisäksi ovat viime vuosina olleet mm. Viron puolelle suunnatut matkat. Tavoitteena retkitoimintaa järjestettäessä on tarjota jokaiselle jotain oman mielenkiinnonkohteen mukaista ja usein matkakohteiden valintaehdotukset lähtevätkin asiakkailtamme.

Kodit ja yhteistilat

Onnikoti Jääskeläisellä on tällä hetkellä kolme ympärivuorokautisesti henkilökuntamitoitettua ryhmäkotia, joissa on yhteensä 20 asukaspaikkaa. Muutoin eriasteista tuettua asumista on tällä hetkellä järjestettynä lähes 50:lle henkilölle. Tarjoamme kodikasta asumista yksin asuville, pariskunnille sekä erikokoisille asukasryhmille. Kodikkuus tarkoittaa meillä pientä ryhmäkokoa, viihtyisää asuntoa, hyvää sijaintia sekä vaikutusvaltaa kodin asioihin. Toteutamme kodeissamme osallistavaa asiakastyötä, minkä tavoitteena on toimintakyvyn harjoittaminen sekä itsenäistymiseen tähtäävien taitojen kehittäminen.

Eritasoisesti tuetuilla asumisyksiköillä mahdollistetaan portaittain etenevä kuntoutumisreitti kohti itsenäisempää elämää. Etuna on tällöin kuntoutusprosessin pitkän aikavälin johdonmukaisuus, sillä asumismuodon vaihtuessakin tuttu tukiverkosto säilyy oleellisilta osin ennallaan.

Kaikki asuntomme ovat tavalliseen asuntokantaan kuuluvia omakotitaloja sekä rivitalo- ja kerrostalohuoneistoja. Sijaintien osalta on huomioitu julkisten palveluiden saatavuus ja kulkuyhteydet, joita tarvittaessa täydennetään yrityksen omilla kuljetuspalveluilla. Tarkoituksena on näin osaltaan tukea asukkaan oikeutta aktiiviseen ja omaehtoiseen elämään.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsevat rauhallisilla omakotialueilla, jossa on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet.

Meille asukkaaksi?

Palvelumme perustuu Onnikoti Jääskeläisen ja kuntien solmimaan ostopalvelusopimukseen. Asukas maksaa palvelukodille ateriakustannuksensa, ylläpitomaksun sekä vuokran.