Onnikoti Jääskeläinen

Onnikoti Jääskeläinen tarjoaa yksilöllisiä asumispalveluita nuorille aikuisille ja aikuisille kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille. Asukkaat ovat täysi-ikäisiä kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon ihmisiä, joilla valtaosalla on kehitysvammansa tai autisminkirjonsa lisäksi merkittäviä psyykkisiä sairauksia, somaattisia sairauksia tai näiden yhdistelmiä. Tarjoamme yksilöllisesti räätälöityjä tuetun asumisen asumispalveluita. Kaikki asumispalvelut tuotetaan normaaliin asuntokantaan. Tuetun asumisen ryhmämuotoiset toimipisteet Onnikoti Jääskeläinen Fasaani ja Onnikoti Jääskeläinen Herukka ovat pieniä ryhmämuotoisia tuetun asumisen toimipisteitä, jonka vuoksi yhteisöllisyys korostuu. Asukkaat osallistuvat kodin kaikkiin arjen toimintoihin voimavarojensa mukaisesti.

Työtoimintaa tarjoamme yhteistyössä Onnikoti Kaurialan kanssa.

Keskisat
IMG-20220620-WA0000
5be5305c5f44e488169736
5be4981123f47360392153
5be6a04d6a415125834971
IMG-20220620-WA0001
IMG-20220620-WA0002
IMG-20220620-WA0003
IMG-20220620-WA0005
IMG-20220620-WA0004
IMG-20220620-WA0006
IMG-20220620-WA0007
IMG-20220620-WA0008
IMG-20220620-WA0009
IMG-20220620-WA0010
IMG-20220620-WA0011
IMG-20220620-WA0018
IMG-20220620-WA0017
IMG-20220620-WA0016
IMG-20220620-WA0015
IMG-20220620-WA0014
IMG-20220620-WA0013
IMG-20220620-WA0019
IMG-20220620-WA0012
IMG-20220620-WA0020
Napakelkka
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Palvelukokonaisuutemme on valtakunnallisesti ainutlaatuisen laaja-alainen, joka mahdollistaa asukkaan portaittaisen etenemisen taitojen kehittyessä. Asumis- ja hoivapalveluiden lisäksi toimintakenttämme kattaa työtoiminnan, virkistystoiminnan sekä konsultoivan psykiatrin palvelut. Osaamisemme painopistealueet ovat psykiatrisesti oirehtivat ja haastavasti käyttäytyvät henkilöt kohderyhmiemme sisällä.

Haluamme tarjota asiakkaillemme puitteet onnelliselle elämälle. Toimintamme perustuu laatulupauksellemme: yksilöllinen hyvä elämä! Periaatteemme eivät ole vain kauniita sanoja, vaan ne ovat pitkällä aikavälillä todeksi elettyä elämää! Mitattuja tuloksiamme ovatkin pitkäkestoiset asiakassuhteet, asiakkaiden kuntoutuminen sekä korkea asiakastyytyväisyys.

Toiminta

Onnikoti Jääskeläisessä tavoitteenamme on parhaita käytäntöjä hyödyntämällä mahdollistaa asiakkaille mahdollisimman yksilöllinen tuki heidän itsensä näköiseen elämään.

Onnikoti Jääskeläisessä asiakkaan saama palvelukokonaisuus ei muodostu kaavamaisesti, vaan sen pohjana on yksilölliset tarpeet huomioonottava palvelutarpeen kartoitus sekä tämän pohjalta räätälöity kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa otamme huomioon asukkaan omat toiveet, voimavarat ja kehittämisalueet. Vaalimmekin yhteisöllisyyttä, kodikkuutta ja ihan tavallista elämää kodissamme.

Kaikki asukkaamme yhdessä muodostavat laajan sosiaalisen verkoston. Monipuoliset toimintamuotomme tarjoavat kosketuspinnan tähän verkostoon, mikä puolestaan mahdollistaa vertaistuen toteutumisen. Tätä kautta on syntynyt tiiviitä kaveruussuhteita sekä avioliittoonkin johtaneita parisuhteita. Toisaalta nämä toiminnot osaltaan auttavat meitä huomioimaan sosiaalisten suhteiden katvealueet, joita ovat erityisesti illat, viikonloput, lomat ja juhlapyhät.

Tuen määrä vaihtelee asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Asukkaalle yksilöllisesti räätälöity tuki määrittelee henkilökuntamitoituksen. Kaikissa asumisluokissa on käytettävissä konsultoivan psykiatrin palvelut sekä ympärivuorokautinen yhteys päivystävään ohjaajaan, joka saapuu tarpeen vaatiessa paikalle.

Eritasoisesti tuetuilla asumisen toimipisteillä mahdollistetaan portaittain etenevä kuntoutumisreitti kohti itsenäisempää elämää. Etuna on tällöin kuntoutusprosessin pitkän aikavälin johdonmukaisuus, sillä asumismuodon vaihtuessakin tuttu tukiverkosto säilyy oleellisilta osin ennallaan.

Kaikki asuntomme ovat tavalliseen asuntokantaan kuuluvia omakotitaloja sekä rivitalo- ja kerrostalohuoneistoja. Sijaintien osalta on huomioitu julkisten palveluiden saatavuus ja kulkuyhteydet, joita tarvittaessa täydennetään yrityksen omilla kuljetuspalveluilla. Tarkoituksena on näin osaltaan tukea asukkaan oikeutta aktiiviseen ja omaehtoiseen elämään.

Työtoiminta

Työtoimintapalvelumme on suunnattu niille työkykyisille asiakkaillemme, jotka eivät syystä tai toisesta työllisty muissa yhteyksissä. Tavoitteenamme on mahdollistaa oikea työ mahdollisimman monelle meidän asiakkaallemme. Työtoimintamme arki perustuu pienryhmiin, jolloin jokaisen yksilöllinen ohjaus mahdollistuu. Työtoimintaamme osallistuva henkilö saa kannusterahaa.

Työpaikkaa räätälöitäessä otamme huomioon asukkaan omat toiveet sekä hänen ammatillisen tai muun erityisosaamisensa. Luonnollisesti huomioimme myös työelämään integroitumisen erityishaasteet. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävän tuen ja ohjauksen antamista työskentelyn onnistumiseksi, mikä ei työelämässä yleensä ole mahdollista.

Tarjoamiemme työtoimintamahdollisuuksien valikoima on monipuolinen, ja se kasvaa ja kehittyy edelleen. Perinteisesti työtoimintamme on liittynyt yhtiön omien toimintojen pyörittämiseen, mikä on toki edelleen merkittävä työllistävä tekijä. Tällöin työn sisältönä voi olla esimerkiksi kodinhoitoa, pihatöitä, kaupassa käyntiä tai auton pesemistä.

Virkistystoiminta

Ihminen ei elä yksin leivästä! Tästä syystä asumis- ja hoivapalvelut eivät sinällään riitä, vaan ne tarvitsevat rinnalleen elämän sisältöä rikastuttavaa toimintaa. Virkistystoimintamme perusideana onkin tähän tarpeeseen vastaaminen. Virkistystoimintamme käsittää sekä säännölliset viikoittaiset harrasteet että harvinaisemmat, arjen rutiineja rikkovat elämykset.

Tavoitteena on löytää jokaiselle asukkaalle se itseä kiinnostava ja kuntoutumista edistävä palvelukokonaisuus. Koska ihmiset ovat tältäkin osin yksilöitä, tarvitaan myös virkistystoiminnassa toimintatapojen ja -muotojen jatkuvaa kehittämistä. Seuraavat ovatkin vain esimerkkejä toiminnastamme: biljardi, keilaus, kuntosali, uimavuorot, veneily, peliryhmät, elokuvaryhmät, airsoftaus, kesämökkeily, retket erilaisiin elämyspuistoihin sekä pallopelit.

Viriketoimintaamme kuuluvat myös vuosittain järjestettävät matkat eri puolille maailmaa. Jo perinteeksi muodostuneet matkat Espanjaan yhtiön vuokrahuvilalle ovat erittäin kysyttyjä sekä vanhojen konkareiden että uusien tulokkaiden keskuudessa. Muita matkakohteitamme kotimaan matkailun lisäksi ovat viime vuosina olleet mm. Viron puolelle suunnatut matkat. Tavoitteena retkitoimintaa järjestettäessä on tarjota jokaiselle jotain oman mielenkiinnonkohteen mukaista ja usein matkakohteiden valintaehdotukset lähtevätkin asiakkailtamme.

Kodit ja yhteistilat

Onnikoti Jääskeläisen Herukassa on 6 asukaspaikkaa ja Onnikoti Jääskeläisen Fasaanissa on 5 asukaspaikkaa. Muutoin eriasteista tuettua asumista on tällä hetkellä järjestettynä lähes 40:lle henkilölle. Tarjoamme kodikasta asumista yksin asuville, pariskunnille sekä erikokoisille asukasryhmille. Kodikkuus tarkoittaa meillä pientä ryhmäkokoa, viihtyisää asuntoa, hyvää sijaintia sekä vaikutusvaltaa kodin asioihin. Toteutamme kodeissamme osallistavaa asiakastyötä, minkä tavoitteena on toimintakyvyn harjoittaminen sekä itsenäistymiseen tähtäävien taitojen kehittäminen.

Kodin ympäristö

Onnikoti Jääskeläisen tuetut asumispalvelut sijaitsevat pääosin Hämeenlinnan länsipuolella. Onnikoti Jääskeläisen Herukka sijaitsee Hämeenlinnan Tarvasmäen asuinalueella ja Onnikoti Jääskeläisen Fasaani puolestaan Lintumäen asuinalueella. Kaikki asumispalvelut ovat keskeisellä alueella, hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä

Meille asukkaaksi?

Meille voi tulla asukkaaksi sopimalla asiasta oman kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.